Audio Spectrum Monitor

Audio Spectrum Monitor projesi ileri düzey bir projedir. Atmega32 board ile Samsung SLM1606 16x16 üç renkli matriks LED display kullanılarak yapılmıştır. Projede Japon mühendis Chan (bkz. Linkler) tarafından Assembly'de yazılmış olan FFT foksiyonları kullanılarak ses freakanslarına ayrılır ve 16 ayrı kanalda görsel hale getirilir.

Film burada oynar!

Proje Dosyaları